#ntnuikite

Hvem er vi?

Velkommen til NTNUi Kite. Dette er gruppa for deg som ønsker å bli med på mange turer og sosiale arrangement med mange hyggelige og sportslige medstudenter.

Hvordan bli medlem?

Det koster bare 100 kroner å bli medlem i gruppa. Betal 100,- til kontonr. 8601.43.53056, merk betaling med fullt navn og "MEDLEM".

Du får da tilgang til alle turene, kurs og mulighet til å leie utstyr. Du må ha gyldig NTNUi-medlemsskap. Er du ikke student ved NTNUi og lurer på om du kan være med, kan det søkes dispensasjon for dette. Du må da bidra til gruppa enten gjennom styreverv, turleder eller som instruktør. Kontakt leder angående dette.

Meld deg også på mailinglista og bli med i Facebookgruppa vår, NTNUi-Kite.

Hva er kiteing?

I kiteing bruker vi en drage for å få kraft til å bli dratt bortover på brett eller ski. Vi bruker det samme utstyret på vann som snø, bortsett fra at vi skifter kitebrettet (likt wakeboard) ut med ski eller snowboard.

Kurs

Kiteing klassifiseres som en ekstremsport og det er derfor viktig å begynne på en trygg og sikker måte. På et kitekurs lærer du å utføre sporten på en trygg og sikker måte.

Vi arrangerer kitekurs for begynnere flere ganger hvert semester. Du trenger ikke ha noen forkunnskaper for å bli med på disse kursene. Hovedmål for kursene er å bli en selvstendig kiter. Få med deg en venn og dra på kurs! Du kan også komme med ønsker om når du ønsker kurs til leder.

Aktiviteter gjennom året

Kitegruppa arrangerer flere turer og kurs hvert semester. Turene er en kjempemulighet for deg som har prøvd kiteing før, men trenger tips og hjelp for å komme i gang på egenhånd.

På høstsemesteret drar vi til Øysand, Ørlandet, Stokkøya og Farstad. På vinteren drar vi oftest til Røros, men også Oppdal og Storlien. Hvert år har vi også en lavterskel-konkurranse som passer alt fra begynnere til proffe. Tidligere har vi arrangert Studentmesterskap og Norgesmesterskap.

Det er morsomt og sosialt å være med i NTNUi Kite. Vi har mange sosiale arrangementer som grilling, filmvisning og fester gjennom året der du blir godt kjent med andre medlemmer i klubben.

Hvor kan man kite?

Se vår spotguide!

Utstyr

Vi har en del forskjellig utstyr som kan bookes på fellesturene våre. Du må ha vært på kurs og godta betingelser for lån av utstyr for å få låne utstyr. Prisen for leie en helg er 500kr, og inkluderer da komplett kite med trapés.

Kontakt utstyrsansvarlig for booking av utstyr

Navn Stilling Epost Telefonnummer
Edvard Andersen Leder kite-leder@ntnui.no 93 27 94 29
Tørres Lande Nestleder torres.lande@gmail.com 95 93 26 56
45 86 99 17
Andreas Berg berg.andreasb@gmail.com 91 79 67 76
Mathias Strand Kasserer mathias.strand@hotmail.com 48 35 13 22
Felix Seifert Mr. Media 98 82 21 67
Henrik Fauskanger Mr. selfrescue! ;) Henrik.fauskanger@gmail.com 41 75 14 11
Ole Eftang Rø Sosialansvarlig 93 89 64 30
Silje Marie Tinderholt Styremedlem 48 06 14 26
Thea Deildok Styremedlem 95 49 76 32
Simon Møllebakken The Man! Veiviseren :) 41 44 61 01
Henriette Carlsen Utstyrsansvarlig henriette_carlsen@hotmail.com 97 41 87 00
Emil Schrøder Webansvarlig 95 11 11 85
Ole Barsch Webansvarlig 2.0 45 22 47 88